Jean Derrida: Zviera, ktoré som


Kniha Zviera, ktoré som bola vydaná v roku 2003 po smrti autora a vznikla na základe prednášok z roku 1997. Kniha je dôležitým príspevkom do diskusie o environmentálnej etike a o etike vzťahu k zvieratám. Derrida v nej kritizuje postavenie zvierat v súčasnej filozofii a psychoanalýze (Jacques Lacan, Emmanuel Levinas, Martin Heidegger). Odvoláva sa pri tom na Jeremy Benthama a na koncept zvieracieho utrpenia – ale takisto kritizuje
antropocentrizmus, nadradenie človeka nad zviera, hoci sám je zvieraťom. Derrida teda prepisuje Descartovu slávnu vetu Cogito ergo sum na Zviera, ktoré som. Tak presúva otázku týkajúcu sa pôvodne dôkazu ľudskej existencie do inej roviny, a priznáva, že je sámzvieraťom.

Dalfar: Kruhový denník II.

 

Druhý zväzok Kruhového denníka obsahuje zápisky o literatúre, hudbe, filmoch, o cestách vonkajších aj vnútorných. Od januára 2016 do decembra 2017, od Bratislavy po Benátky, od Ajvaza po Žižeka. Denníkový žáner je pre autora prostriedkom, ako prostredníctvom každodenných dojmov, reflexií a myšlienok vytvoriť jedinečnú mozaiku vlastnej tváre aj kultúrneho celku.

Copyright © hronka.sk