IČO: 42266131

Hronská 12, 821 07 Bratislava

E-mail: hronkaoz@gmail.com

https://hronka.sk/                                                       

Tel.: +421948100519

Štatutár o. z.: Mikuláš Šoóš

Naše knihy rozširuje PARTNER Technic, s.r.o. Bratislava

Naše knihy tlačí tlačiareň ETERNA Press, s.r.o. Bratislava

Naše knihy tlačí tlačiareň PB tisk a.s.Příbram

Copyright © hronka.sk